Lämmitysöljyn hintaan vaikuttavat tekijät?

Lämmitysöljyn hintaan vaikuttaa raakaöljyn markkinahinta. Kotimaan Lämpö Oy reagoi näihin raakaöljyn muutoksiin omissa hinnoissaan yhtä nopeasti kuin yhteistyökumppanimme SEO.

Öljyntuottajamaita ei ole paljon, ja suurelta osin öljyntuotanto on keskittynyt Lähi-idän alueelle. Edellä mainitut öljymarkkinat ovatkin selkeästi erilaiset kuin muiden hyödykkeiden markkinat. Koko maailmantalous on riippuvainen öljystä, vaikka jatkuvasti pyritään parantamaan uusiutuvien energiamuotojen mahdollistavaa tekniikkaa.

Kriisit öljyntuottajamaiden alueella vaikuttavat öljyn hintoihin nopeasti. Niihin kuuluvat mm. poliittiset- ja sotilaalliset uhat, lakot, luonnonmullistukset jne.

Talvikaudella pohjoisella pallonpuoliskolla lämmitysöljyn kysyntä kasvaa, mikä nostaa kevyen polttoöljyn ja dieselöljyn hintaa. Kesällä autoilu lisääntyy, mikä yleensä lisää bensiinin kysyntää ja nostaa bensiinin hintaa. Lämmitysöljy kannattaakin tilata hyvissä ajoin edullisemmalla hinnalla ennen kylmää talvikautta.

Ajoittain tähän tavalliseen vaihteluun voi tulla eri syistä poikkeuksia. Myös valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa lämmitysöljyn hintaan.

Suomessa öljytuotteiden kuluttajahinnat määräytyvät vapaasti markkinoilla. Hinnat vaihtelevat kilpailutilanteen mukaan paikkakunnittain ja liikennepolttoaineiden osalta huoltoasemittain. Paikkakuntasi hinnat saat kun laitat postinumerosi ja litramäärän valikoihin.

Voit myös verrata eri paikkakuntien hintoja. Laita jonkun muun paikkakunnan postinumero tilausvalikkoon niin saat sen paikkakunnan hinnan. Hintaerot johtuvat rahtikustannuksista öljyvarastojen sijainnin ja paikkakunnan suhteen.

Öljylämmityksen rinnalle uusiutuvaa energiaa kuten aurinkolämpöä

Öljylämmityksen rinnalle, tai osittain korvaamaan sitä, on muutama hyvä vaihtoehto.  Lämmitysöljyä voi säästää leutoina vuodenaikoina esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpulla. Ilma-vesilämpöpumput toimivat parhaiten, kun lämpötila ei laske alle miinus 10-15 asteen. Nykyaikainen tekniikka mahdollistaa automatisoidun energiakokonaisuuden. Otetaan sieltä, mistä se ajankohtaan nähden on edullisinta ja ympäristöystävällisintä. Paukkupakkasilla öljylämmitys on turvallinen ratkaisu, mutta rinnalla voi olla ilma-vesilämpöpumppu ja aurinkopaneelit tuomassa lisäenergiaa kodin tarpeisiin. Leutoina ajankohtina energia voidaan tuottaa lähes pelkästään ilma-vesilämpöpumpulla ja aurinkoenergialla.

Aurinkopaneelit, ilma-vesilämpöpumput ja tuulivoima voivat olla osa kodin kokonaisenergiaratkaisua. Tuulivoima on mahdollista lähinnä haja-asutusalueilla. Kodin tuulivoimalaitos onkin hyvä vaihtoehto, mikäli asuu sellaisella alueella, minne tuulen virtaukset osuvat, eikä siitä ole haittaa naapureille tai ympäristölle. Säästä selvää rahaa ja pienennä samalla hiilipäästöjä.

You might be interested:  Öljytuotteiden Kuluttajahintaseuranta: Energian hinnan vaikutukset talouteen

Lämmitä käyttövetesi aurinkopaneeleilla

Auringosta voidaan saada noin puolet siitä energiasta, mitä vuoden aikana tarvitaan kodin lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Suomessakin auringosta saadaan energiaa runsaasti, vain noin 5 % vähemmän kuin esimerkiksi Saksassa.

Kun aurinkoenergiaa käytetään omakotitalossa pelkästään lämpimän käyttöveden lämmittämiseen, säästyy vuodessa noin 250–300 litraa lämmitysöljyä. Nykyisillä kattila- ja järjestelmäratkaisuilla aurinkoenergiaa voidaan käyttää myös talon kiertovesilämmitykseen, jolloin säästetty öljymäärä voi olla jopa 700–800 litraa.

Puulämmitys

Öljylämmityksen rinnalle sopii hyvin myös puu. Usein puuta käytetään varaavassa takassa, joka luo myös tunnelmaa kotiin. Puuta voi polttaa myös hybridikattiloissa, mutta tällöin lämmittäminen vaatii asukkaalta hieman tekemistä joka päivä.

Lämmitysöljyä käyttävillä kotitalouksilla on siis helppoa ottaa uusiutuvat energiamuodot osaksi kokonaisenergiaratkaisua.

Öljylämmittäjä ei ole riippuvainen yhdestä energialähteestä. Jos öljylämmityksen rinnalle on otettu jokin muu energia, talo sopeutuu tarvittaessa käyttämään kulloinkin edullisinta energiamuotoa. Mahdollisuus usean vaihtoehtoisen energialähteen käyttöön ja valinnan vapaus ovat tärkeitä energiariippumattomuuden ja kodin arvon kannalta.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *