Lämmitysöljyt nopeasti ja edullisesti kotiisi!

Istutamme jokaisesta lämmitysöljyn tilauksesta havupuun - Tee EKOTEKO


Istutus

Kotimaan Lämpö Oy istuttaa havupuun jokaisesta lämmitysöljytilauksesta. Puiden istutus lisää hiilinieluja ja siten kannamme yhdessä kortemme kekoon hiilineutraalin Suomen puolesta. Tilaamalla lämmitysöljysi vastuullisemmin, jätät perinnöksi lapsillesi ja lapsenlapsillesi paremman Suomen. Kaikki Kotimaan Lämpö Oy:n istutukset tehdään kasvukauden alussa keväisin aina erikseen valituille alueille. Nettisivuillamme ilmoitamme mihin ensi kevään istutukset sijoitetaan. Istutuksella saadaan nopeasti uusia metsiä aikaiseksi hakkuiden jäljiltä. Istutus suoritetaan viimeistään maanmuokkauksen jälkeisenä vuonna ja mielellään ennen kuin päätehakkuusta on kulunut kolme vuotta. Istutettavien taimien alkuperä on huomioitava että ne olisivat sopivia niiden kasvupaikalle.

Sertifiointi

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Valtaosa Suomen talousmetsistä on PEFC-sertifioitu. PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle monia tärkeitä vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Vaatimusten toteutumista valvovat puolueettomat ja ammattitaitoiset tarkastajat sertifiointiyrityksistä.

Havumetsä

PEFC:n kansainväliset vaatimukset metsänhoidolle sisältävät:

  • Ekologisesti tärkeiden metsäalueiden suojelun
  • Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen
  • Kiellon luonnonmetsien muuttamisesta plantaaseiksi
  • vaarallisten kemikaalien käytön kieltämise
  • Geenimuuntelun kieltämisen metsänhoidossa
  • Työntekijöiden ja alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamisen
  • Paikallisen työvoiman huomioon ottamisen
  • ILO:n (Kansainvälinen työjärjestö) keskeisten yleissopimusten noudattamisen
  • Vuorovaikutuksen paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa
  • Perinteisten maankäyttöoikeuksien ja paikallisten tapojen kunnioittamisen

Metsien sertifioinnilla voidaan todentaa, että metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden periaatteilla. Metsien hoitoon on sovittu tiettyjä vaatimuksia eli kriteerejä. Riippumaton osapuoli tarkastaa, onko kriteerejä noudatettu. Vaatimusten täyttämisestä myönnetään todistus eli sertifikaatti. Sertifioinnilla edistetään kestävää metsätaloutta ja vastataan puuja paperiteollisuuden asiakkaiden tarpeisiin.

TILAA LÄMMITYSÖLJYÄ TÄSTÄ